Av. Comarques Catalanes, 74 bx. 43740 Móra d'Ebre977 402291brmmora@grupbrm.com

Qui som - LA CLINICA BRM

Qui som?

Centre Mèdic i Clínica Dental

La Clínica BRM és un centre mèdic ubicat a Móra d’Ebre, que dóna serveis sanitaris a la seva zona d’influència, preferentment, les comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta.

La Clínica BRM – BRM PREVIFORM, S.L.- actualment és una societat empresarial de responsabilitat limitada, formada per tres socis accionarials. L’activitat mèdica i sanitària està dirigida per:

  • Dr. Jaume Cortadellas Torruella, soci fundador a l’any 1997, Director mèdic i asistencial des de l’inici de l’activitat. Col·legiat núm. 6537. Llicenciat en Medicina, amb les especialitats de Pediatria i Medicina del Treball.
  • Josep Antoni Peig Llop, soci, Gerent i Director de Recursos Humans de l’entitat des de l’any 2013.

La Clínica BRM, compta amb més de 22 anys d’experiència en l’assistència sanitària privada. Ja des de l’inici, a l’any 1997, la nostra filosofia ha estat donar-li un sentit de treball en equip, integració multidisciplinar i atenció sanitària, que permeti tenir un control sobre la salut i el benestar dels nostres pacients. Poder atendre, acompanyar els pacients i usuaris, en totes les etapes de la seva vida des de la infantesa, l’adolescència, l’edat adulta i fins a la vellesa, és per si un motiu de responsabilitat que ens enorgulleix.

Aquest és el sentit de La Clínica BRM, el tractament i benestar dels nostres pacients.

Signat: Dr. Jaume Cortadellas Torruella

Signat: Dr. Jaume Cortadellas Torruella

Les nostres

Acreditacions

El Centre Mèdic i Clínica Dental BRM disposa de tots els permisos i autoritzacions corresponents (municipals, Departament de Sanitat i Departament d’Indústria) per a l’exercici de les diferents activitats professionals que s’hi desenvolupen:

  • Llicència Municipal d’Activitats como Centre Mèdic i Clínica Dental (actualizada en aplicació de la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental).
  • Autorització administrativa de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social, com a Centre sanitari extrahospitalari destinat a prestar serveis en règim ambulatori, per a la realització de Revisions Mèdiques, i diferents especialitats mèdiques.
  • Autorització administrativa de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social, per al Registre de Clíniques i Consultoris Dentals.
  • Projecte de les instal·lacions de Radiodiagnòstic legalitzat i registrat pel Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
  • Centre productor de Residus Sanitaris, donat d’alta en la Junta de Residus, i amb la corresponent fitxa d’acceptació de la Direcció General de Salut Pública.
  • En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Centre Mèdic i Clínica Dental BRM –BRM PREVIFORM, S.L.- està inscrita, amb els seus corresponents fitxers de dades, a l’Agencia Española de Protección de Datos.
  • En compliment de la Ley de Sociedades Profesionales, la societat BRM PREVIFORM, S.L. (Centre Mèdic i Clíninca Dental BRM) està legalment registrada i col·legiada en els Col·legis Professionals corresponents, així com tots els profesionals que treballen en el centre.

Perquè nosaltres?

A la Clínica BRM creiem que els professionals de la salut, a més de donar la millor atenció sanitaria, també tenen que oferir una atenció humana excel·lent. Per això, el nostre objetiu és que els pacients sempre es sentin en confiança i amb la màxima tranquilitat de saber que estan en les millors mans.

La nostra manera d’entendre la medicina és a través d’un enfocament eminentment ètic. Es tracta de la salut de les persones, i li donem tota la importància que es mereix. A la Clínica BRM l’honestedat, l’ètica professional, l’atenció i tracte al pacient, i la franquesa, són aspectes que ens defineixen.

Totes les persones que formen part del nostre centre, des de recepcionistes, doctors i personal de gestió, estan plenament volcats en aconseguir el benestar dels nostres pacients, i fer-los sentir en familia. Vingui a conèixe’ns, estudiarem el seu cas i li brindarem solucions efectives.

Misió
Som una societat privada dedicada a prestar assistència sanitaria especialitzada, integral i personalitzada en règim ambulatori, aplicant mitjans preventius, diagnòstics, terapèutics i rehabilitadors amb la finalitat d'assolir el màxim índex de salut dels nostres pacients. Treballem per a entitats d'assegurança lliure i per a pacients privats, i pretenem millorar el nivell de salut de la població, adaptant-se, en cada moment, a les seves necessitats i expectatives.
Visió
A la Clínica BRM trreballem per a garantir la millor atenció possible (professional i humana) als nostres pacients i, a la vegada treballem per a ser el centre de referència, dins del nostre sector, a les comarques de la Ribera d'Ebre, Priorat i Terra Alta. Per a aconseguir-ho, comptem amb una cartera de serveis adequada a les necessitats de la seva població de referència, i treballem per a ser un centre mèdic amb el millor tracte humà i proper possible. Som un grup de professionals que treballem amb mentalitat d'equip, buscant una qualitat integral i un servei actualizat, amb el compromís actiu i la implicació de tot el personal.
Valors
Dos són els valors bàsics que constitueixen els pilars de la nostra organització: l'ètica i la responsabilitat professional, tot en el marc del codi deontològic que regeix cualsevol activitat en l'àmbit de la salut.
Aquestos valors fonamentals en comporten altres de complementaris, i no per això menys importants, que imprimeixen un caràcter concret al nostre centre:
- Respetuosos amb la persona i la seva llibertat.
- Màxima consideració a la dignitat dels nostres pacients a través d'un tracte humà, personalitzat, pròxim i de respecte a la seva intimitat.
- Equitatius, proporcionant al pacient un tracte just en funció, només, de les seves necessitats mèdiques.
- Visió integral de l'assistència: abordem les necesitats dels nostres pacients a través d'una atenció multidisciplinaria.
- Profesionalitat: compromís per a oferir una asaistència rigorosa, basada en l'evidencia científica i adoptant tots els nous coneixements que es vagin producïnt i que comptn amb l'aval de la comunitat científica. Una part fonamental en la millora dels coneixements i la qualitat assistencial dels nostres professionales, és la formació continuada.
- Compromesos amb la qualitat.
- Garantia del secret professional com a valor indiscutible de tot el procés assistencial.
- Participatius i orientats a les necessitats i demandes dels pacients.
- Dinàmica i capacitat d'adaptació a las noves realitats socials.
- Amb vocació de servei a la societat per a oferir la millor assistència possible i en el moment més adequat.
- Pertenença a una empresa amb una dilatada experiència en el sector, i coneguda per la seva trajectòria i responsabilitat empresarial.