Av. Comarques Catalanes, 74 bx. 43740 Móra d'Ebre977 402291brmmora@grupbrm.com

Centre Mèdic - LA CLINICA BRM

Psicologia (Centre mèdic de Batea)

Ariadna Puig Calero

La psicologia és la ciència que tracta d'entendre la ment de la persona i el procés que acompanya el seu creixement i desenvolupament al llarg del cicle de la vida. Intentar explicar els problemes del comportament humà i estudiar les causes i conseqüències dels mateixos en la conducta dels individus és l'objectiu dels professionals que treballen en aquest camp.

Per això, els especialistes són sensibles a tot això i apliquen els seus coneixements en diversos contextos (mèdic-clínic, familiar, escolar, social, etc…), col·laborant amb altres disciplines, com la medicina o l'ensenyament, per a procurar el benestar emocional de les persones.

Patologies:

 • Estrès i ansietat
 • Depressió
 • Psicologia Infantil y Adolescent
 • Teràpia de parelles
 • Teràpia de família
 • Adiccions
 • Pors i fòbies
 • Trastorns de l'alimentació
 • Obsessions
 • Trastorns de personalitat

Nutrició i Dietètica

Dra. Roser Martí

La Nutrició és la ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries, i la forma en què el cos les assimila. Des d’un punt de vista clínic, la nutrició té un paper important en la prevenció i tractament de malalties degudes a deficiències o alteracions del metabolisme dels nutrients. La Dietètica intervé en l’elaboració de dietes que compleixin la finalitat de satisfer les necessitats de les persones.

El dietista-nutricionista pot fer de l'alimentació una eina per prevenir i combatre malalties com l'obesitat o altres patologies cròniques, tant a escala individual com poblacional. A més, podem incrementar la qualitat de vida de les persones i podem planificar, elaborar, supervisar i avaluar un pla d'alimentació adaptat a les necessitats fisiològiques i patològiques de cada individu.

 • Assessorament nutricional en les diferents etapes de la vida: infància, embaràs, lactància, menopausa…
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Tractament i prevenció de malalties: obesitat i sobrepès, hipertensió, colesterolèmia, diabetis, àcid úric, malalties cardiovasculars, òssies o gastrointestinals, anèmia i altres dèficits nutricionals, pancreatitis, enfermetat de Crohn, pèrdua de pes…
 • Nutrició esportiva.
 • Restauració col·lectiva, menús i seguretat alimentària.

Podologia

Carlos Gómez

EL PODÒLEG ÉS L’ESPECIALISTA ENCARREGAT DE LA INVESTIGACIÓ, EL DIAGNÒSTIC I EL TRACTAMENT DE LES ALTERACIONS I DEFORMITATS QUE AFECTEN ELS PEUS. 

ÍTEMS DEL SERVEI:

 • QUIROPODOLOGIA
 • ORTOPODOLOGIA
 • BIOMECÀNICA
 • CIRURGIA PODOLÒGICA
 • PODOLOGIA PEDIÀTRICA
 • PODOLOGIA GERIÀTRICA
 • PODOLOGIA ESPORTIVA
 • PODOLOGIA FÍSICA

Anàlisis clínics

SILVIA PÉREZ BOVÉ, Infermera

Una anàlisi clínica és una mesura o un examen d'una propietat biològica realitzat in vitro en un laboratori clínic o a prop del pacient. Les anàlisis clíniques, les sol·liciten els metges clínics per tal d'obtenir informació que els pugui ser útil per a la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic, el control del tractament i el coneixement de les malalties.

Els resultats de les anàlisis clíniques fetes al laboratori clínic s'apleguen en un “informe de laboratori clínic", el qual, eventualment, també conté comentaris interpretatius fets pels facultatius del laboratori clínic i relacionats amb els resultats obtinguts.

El Centre Mèdic BRM té un conveni de col·laboració amb el laboratori SYNLAB, un referent mundial en aquest sector, per a poder realitzar les extraccions de sang al nostre centre, i posteriorment poder obtenir els resultats d'una manera ràpida, àgil i eficaç.

 

Revisions mèdiques d'empresa

El Centre Mèdic BRM treballa amb un grup Serveis de Prevenció (Especialitat Vigilància de la salut), cedint els despatxos mèdics per a realitzar les revisions mèdiques laborals generals i específiques en funció dels llocs de treball. També comptem amb aules formatives per a realitzar la Formació específica dels llocs de treball.

Tenim Convenis de col·laboració amb les entitats:

Quirón Prevencion.

OTP Prevención de Riesgos Laborales.

Previntegral.

Servei de Prevenció CMAP S.L..

Si vostè o la seva empresa estan interessats en realitzar els reconeixements mèdics del seu servei de vigilància de la salut en el nostre centre, posi's en contacte amb nosaltres, o bé ho demanen directament a la seva companyia de vigilància de la salut.